Prezime Komnenović ima duboke korijene u povijesti i kulturi Balkana. Komnenovići su potomci čuvene bizantske dinastije Komneni, koja je vladala Carstvom od 1081. do 1185. godine. Prezime se prvi put