Prezime KOMIN je jedno od manje uobičajenih prezimena u Hrvatskoj, ali se ipak može pronaći u nekoliko gradova i općina u zemlji. Značenje ovog prezimena nije sasvim jasno, ali se pretpostavlja da je