Značenje i porijeklo prezimena KOMESAR

Prezime Komesar je vrlo rijetko, ali i vrlo zanimljivo. Ono ima svoje korijene u Slavoniji, točnije na području Vrpolja, a proširilo se diljem Hrvatske. Prezime Komesar se sastoji od dva dijela – “kom

Značenje i porijeklo prezimena KOMESAROVIĆ

Prezime KOMESAROVIĆ potječe iz Bosne i Hercegovine, a ime KOMESAR ima korijene u staroj Slavenskoj riječi “komesar” što znači “izaslanik” ili “povjerenik”. Obitelj KOMESAROVIĆ je jedna od najstarijih