Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DOBROKES

Prezime DOBROKES ima zanimljivo značenje i porijeklo koje seže unatrag u prošlost. Ovo prezime je složeno i sastoji se od dvije riječi, "dobro" i "kes". Prva riječ, "dobro", ima pozitivno značenje i m