Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KERTEZ

Kada se govori o prezimenu KERTEZ, nije teško primijetiti da je ono prilično rijetko u Hrvatskoj. Ipak, ovo prezime se može pronaći u nekim dijelovima Dalmacije, posebno na području Šibenika. No, odak