Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KERMAN

Prezime Kerman je relativno rijetko u svijetu, ali postoji u nekoliko zemalja, poput Hrvatske, Turske i Irana. Kao i kod većine prezimena, porijeklo i značenje prezimena Kerman su povezani s geografsk