Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARAK

Prezime KARAK ima zanimljivo značenje koje je povezano s turskim jezikom i kulturom. Ovo prezime potiče iz turske riječi "karak", što u prevodu znači "karakter" ili "osobina". U turskom jeziku, riječ