Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARAJ

Prezime Karaj ima duboko značenje koje je povezano s tradicijom i kulturom određenog naroda. Ovo prezime ima svoje porijeklo u Albaniji, gdje se često susreće među pripadnicima albanske zajednice. Zna