Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARADŽOLE

Prezime Karadžole ima svoje korijene u Hrvatskoj, a točnije u Dalmaciji. Prezime je nastalo od imena Karadžula, koje je bilo uobičajeno ime u Dalmaciji u 19. stoljeću. Karadžula je bilo ime koje su no