Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARADŽIJA

Prezime Karadžija ima duboko ukorijenjeno značenje koje je povezano s obrtom i zanatom. U prošlosti, obrtnici su bili važan dio društvene strukture, a njihova prezimena često su odražavala njihovu pro