Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARADŽA

Prezime Karadža ima zanimljivo značenje koje je često predmet rasprava i tumačenja. Prema nekim izvorima, prezime Karadža potječe od turske riječi "kara" što znači crno i "dža" što označava gospodara