Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARADŽIĆ

Prezime Karadžić jedno je od najčešćih prezimena u Srbiji i u Bosni i Hercegovini. Prezime se sastoji od dvije riječi, "kara" i "džić", koje zajedno znače "crni sin".Porijeklo prezimena Karadžić dat