Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARAVIDOVIĆ

Prezime Karavidović je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, a posebno u Dalmaciji. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, u Hrvatskoj živi preko 1000 osoba s ovim prezimenom. No, odakle potječe