Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARADJOLE

Prezime KARADJOLE ima značajnu povijest koja je povezana s vojnim zvanjem. Njegovo porijeklo seže u vrijeme Osmanskog Carstva, kada su turske vojne postrojbe bile prisutne na području Balkana. Prezime