Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KARADIJA

Prezime Karadija ima značenje koje je povezano s geografskim područjem i prirodnim elementima. Karadija se može podijeliti na dva dijela - "kara" i "dija". Riječ "kara" se odnosi na crno, dok se "dija