Prezime Kalenski ima zanimljivo značenje koje je povezano s kalendarom i vremenskim ciklusima. Ovo prezime može se pronaći u različitim dijelovima svijeta, ali najčešće se susreće među slavenskim naro