Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAJTAZI

Prezime KAJTAZI jedno je od brojnih prezimena koja se mogu pronaći na području Balkana. Ovo prezime ima svoje specifično značenje i porijeklo koje je povezano s određenim povijesnim događajima i migra