Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAJTAZ

Prezime KAJTAZ je jedno od manje poznatih prezimena u Hrvatskoj, ali ima bogatu povijest i zanimljivo porijeklo. Ovo prezime se sastoji od dva dijela, "Kaj" i "Taz", koji su oba od velike važnosti za