Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAJKUŠ

Prezime KAJKUŠ spada u red rjeđih prezimena u Hrvatskoj. Iako nije često, KAJKUŠ se ipak može pronaći u nekoliko krajeva Hrvatske. Njegovo porijeklo nije posve jasno, a moguće je da dolazi iz nekoliko