Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KAISER

Prezime Kaiser ima svoje korijene u njemačkom jeziku, a značenje riječi Kaiser je "car". Prezime Kaiser je vrlo često u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta poput Sjevern