Ime Jelizaveta je jedno od najpoznatijih i najljepših ženskih imena u svijetu. Ovo ime ima dugu povijest i bogatu kulturu u raznim zemljama i jezicima. Značenje imena Jelizaveta varira ovisno o kultur