Značenje i porijeklo prezimena JANKOV su veoma zanimljivi. Prezime JANKOV je jedno od prezimena koja se često sreću u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. Prezime JANKOV potiče od imena Janko