Prezime JANKIĆ jedno je od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u Hrvatskoj živi oko 6 000 osoba s prezimenom JANKIĆ. No, odakle potječe ovo prezime i što ono