Značenje i porijeklo prezimena JANJETOVIĆ: Odakle potječe?

Prezime Janjetović je jedno od češćih prezimena na području Balkana, posebno u Srbiji. Njegovo značenje i porijeklo su i dalje predmet raspr