Prezime JAKUŠIĆ prilično je uobičajeno u Hrvatskoj, a njegovo značenje i porijeklo intrigira mnoge. Naime, ovaj se naziv može pronaći u različitim dijelovima zemlje, posebice u Dalmaciji i Slavoniji,