Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Jaga

Jaga je ime koje se može pronaći u hrvatskoj kulturi i tradiciji, a njegovo značenje i porijeklo su predmet mnogih rasprava i istraživanja. Ime Jaga se obično povezuje s riječju jaganjac ili jagnje, š