Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JADRIJEV

Prezime Jadrijev jedno je od mnogih hrvatskih prezimena koje su nastala na temelju toponima ili osobnih imena. U ovom slučaju, riječ je o prezimenu koje u sebi nosi obilježja i značenja koja su poveza