Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JADRIĆ

Prezime Jadrić je jedno od češćih prezimena u Hrvatskoj, sa značajnom koncentracijom u Dalmaciji i Hercegovini. Prezime Jadrić se sastoji od dva dijela: "Jad" i sufiksa "-rić".Prema nekim izvorima,