Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JADREŠIN

Prezime JADREŠIN ima dugu povijest i brojne teorije o njegovom podrijetlu. Jedna od teorija kaže da prezime potječe od imena Jadranko, koje je bilo uobičajeno u Dalmaciji u 19. stoljeću. Druga teorija