Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena JADREJČIĆ

Prezime Jadrejčić je prezime koje se često može pronaći na području Hrvatske, a posebno u regiji Dalmacije. Prezime je nastalo od imena Jadrej, koje je u to vrijeme bilo prilično često ime na ovom pod