Ime Rosana je prekrasno i jedinstveno ime koje ima svoje korijene u latinskom jeziku. Rosana je žensko ime koje se sastoji od dvije riječi: rosa što znači rosa, a ana što znači milost. Dakle, Rosana d