Ime Ristivoj je rijetko ime koje se često koristi u nekim dijelovima Hrvatske kao što su Slavonija i Baranja. Iako se rijetko koristi, ovo ime ima zanimljivo značenje i interesantno porijeklo.

Značen