Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Nevenko

Značenje imena Nevenko je jedna od tema koja intrigira mnoge ljude. Ime Nevenko je muško ime koje se sastoji od dvije riječi: "neven" i "ko". Neven je cvijet koji se često povezuje s ljepotom i svjetl