Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Nevena

Značenje imena Nevena je simboliziranje ljepote i nježnosti. Ovo ime je vrlo popularno u Hrvatskoj i u drugim zemljama Balkana. Nevena je žensko ime koje ima slavensko porijeklo, a znači "cvijet". Ovo