Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Neva

Ime Neva je žensko ime koje se koristi u slavenskoj kulturi. Njegovo značenje je vezano uz rijeku Nevu koja protječe kroz Sankt Peterburg u Rusiji. Rijeka Neva je važna za rusku kulturu i povijest, a