Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Neno

Ime Neno je relativno rijetko ime koje se može naći u nekim dijelovima svijeta, poput Južne Amerike ili Afrike. Međutim, u Hrvatskoj je ovo ime prilično popularno, pa nije čudno što se mnogi pitaju št