Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Katarina

Katarina je jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu. Značenje ovog imena se različito tumači, ali se uglavnom slažu u tome da Katarina znači "čista", "čistog srca" ili "čis