Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Karmen

Karmen – značenje i porijeklo imenaIme Karmen je prekrasno i jedinstveno ime koje se koristi diljem svijeta. Ovo ime je došlo do nas iz latinskog jezika gdje znači "pjesma". Karmen je zapravo skraće