Značenje i porijeklo imena Fran su zanimljivi i intrigantni podaci koji se odnose na jedno od najpopularnijih imena u Hrvatskoj. Fran je ime koje se koristi u mnogim zemljama svijeta, a njegovo značen