Ime Erik je jedno od najpopularnijih imena u Skandinaviji, ali se često koristi i u drugim dijelovima svijeta. Ovo ime ima duboko ukorijenjeno značenje i porijeklo u skandinavskoj kulturi, što ga čini