Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Adina

Ime Adina je ime koje se često koristi u mnogim dijelovima svijeta. Ovo ime ima svoje korijene u različitim kulturama, a njegovo značenje varira ovisno o području i kulturi u kojoj se koristi.Porekl