Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VUĐAN

Prezime VUĐAN ima zanimljivo značenje i porijeklo. Iako se prezime čini rijetkim, ono ima duboke korijene u hrvatskoj povijesti.Značenje prezimena VUĐAN izvorno je povezano s imenom Vujadin. Vujadi