Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PODRUG

Prezime PODRUG prilično je rijetko u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Iako se ne zna s točnošću koliko ih ima u Hrvatskoj, prema podacima iz 2011. godine, bilo ih je manje od 10. Prezime se češće javlja u