Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena KOSOR

Prezime Kosor jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a njegovo značenje i porijeklo intrigiraju mnoge. Prezime Kosor može se pronaći u gotovo svim dijelovima Hrvatske, a prema nekim izvorima, potje