Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena MAČINA

Prezime Mačina vuče korijene iz Slavonije, a najčešće se pojavljuje u istočnom dijelu Hrvatske. Prezime Mačina nastalo je od imena Mača, koje je bila ženska varijanta imena Mač. U davna vremena, imena