Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena HOSU

Prezime HOSU je relativno rijetko prezime koje se može naći u Hrvatskoj, ali i u nekoliko drugih zemalja svijeta. Ovo prezime ima svoje značenje i porijeklo koje može biti interesantno za sve one koji