Rođeni u periodu 24. 10. do 22. 11. imaju horoskop Škorpion sa osnovnim elementom voda. Iako je voda sama po sebi uvijek u nekom kretanju, voda može biti poprilično mirna i stabilna, pa tako se i odra