Halili je prezime s dubokim korijenima u islamskoj tradiciji. Njegovo značenje i porijeklo protežu se kroz stoljeća, od vremena islamskog širenja na Balkan do danas. Prezime Halili ima svoje korijene