Prezime HALIĆ jedno je od brojnih prezimena koja su vrlo česta u Hrvatskoj. Ovo prezime spada u kategoriju prezimena koja su nastala od nekog geografskog naziva, a to u ovom slučaju znači da je prezim