Prezime Glasinović nosi sa sobom zanimljivo značenje koje je povezano s glasovima i komunikacijom. Ime “Glasinović” može se razumjeti kao prezime koje potječe od korijena “glas”, što je riječ poznata